• Español
 • Català


 • Qui Som

  La Fundació és una entitat cultural, privada, sense ànim de lucre, que té patrimoni, els rendiments i els recursos obtinguts afectats de forma permanent a la realització de les finalitats d’interès general previstos en els seus estatuts.

  La Fundació té per objectiu:

  • L’estudi de la realitat social en general, i, del benestar i el tercer sector en particular.
  • L’impuls de projectes pel desenvolupament del benestar social.
  • El foment de la cooperació econòmica.
  • La millora de la formació i l’ocupació de les persones, en especial, aquelles que es trobin en risc d’exclusió social i econòmica.
  • L’oferta de formació social i cultural com a base per la promoció dels treballadors.
  • La promoció del coneixement en general, i al món del treball en particular.
  • La detecció de problemes en l’àmbit laboral i la proposta de solucions que millorin les condicions de treball.
  • L’anàlisi i la cerca d’alternatives a conductes socials establertes, amb l’exigència de millorar la qualitat de vida.
  • La promoció i defensa de la llengua i cultura catalanes en l’àmbit del benestar social i el món del treball.
  • Qualsevol altra línia d’actuació que sigui definida i aprovada pel Patronat d’acord amb els estatuts i les lleis i destinada a aconseguir els diferents aspectes dels objectius generals.